Polska cyberprzestrzeń zagrożona. "Wina Tuska"?

Bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski to bardzo ważny obszar, o który powinny dbać powołane do tego instytucje państwowe. Niestety nie wywiązują się z tego obowiązku.

<!– –>

Polska nie jest odpowiednio chroniona przed atakami w cyberprzestrzeni. Do takiego wniosku doszła Najwyższa Izba Kontroli, która opublikowała właśnie raport „Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP”. Czytając go niestety przed oczami rysuje mi się obraz państwa, które nie radzi sobie z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego przede wszystkim przez ignorancję i/lub lenistwo osób piastujących najważniejsze stanowiska w administracji rządowej.

„W ocenie NIK, istotnym czynnikiem wpływającym negatywnie na realizację zadań w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni było niewystarczające zaangażowanie kierownictwa administracji rządowej, w tym Prezesa Rady Ministrów, w celu rozstrzygania kwestii spornych między poszczególnymi urzędami oraz zapewnienia współdziałania organów i instytucji związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym państwa.” – czytamy m.in w raporcie.

Zobacz również:

  Brakuje przede wszystkim spójnej wizji systemowej i jednego ośrodka decyzyjnego, który koordynowałby działania innych instytucji publicznych. Działania podmiotów mających dbać o bezpieczeństwo naszego kraju w cyberprzestrzeni są prowadzone jedynie doraźnie w odpowiedzi na bieżące wydarzenia. NIK wspomina też o „biernym oczekiwaniu na regulacje unijne”.

  Czy jest coś pozytywnego?

  Tak. NIK pisze o następujących działaniach:

  – powołanie i utrzymywanie na wysokim poziomie zespołów CERT (zespołów ds. bezpieczeństwa informatycznego) przez takie instytucje jak NASK, ABW oraz MON

  – utworzenie przez Ministra Obrony Narodowej systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej oraz wyspecjalizowanej jednostki – Narodowego Centrum Kryptologii

  – upowszechnianie przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wytycznych i dobrych praktyk z zakresu ochrony teleinformatycznej infrastruktury krytycznej

  – prowadzenie przez NASK i Policję aktywnych działań edukacyjnych dotyczących m.in. przestępczości komputerowej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

  Zachęcam do dokładniejszego zapoznania się z raportem NIK (link do pliku PDF podałem wyżej).

  _______________________

  Kontrolę przeprowadzono od 2 czerwca 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. Objęła ona okres od początku 2008 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. Stąd w tytule znalazło się nawiązanie do Donalda Tuska (dla przypomnienia, był on Prezesem Rady Ministrów od 16 listopada 2007 r. do 22 września 2014 r.)

Article source: http://www.pcworld.pl/news/402515/Polska.cyberprzestrzen.zagrozona.Wina.Tuska.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *