Testowanie + Clean Architecture w środowisku Androida. Warsztaty dla developerów

### Program warsztatów:

 

* Podstawy testowania

* Rodzaje testów i przykłady ich wykorzystania

* Zakres testów

* Jednostkowe

* Integracyjne

* End 2 End

* Rola testów

* Akceptacyjne

* Regresywne

* Strategia budowania piramidy testów

 

* Projektowanie przypadków testowych

* Testowanie przypadków granicznych

* Nacisk na testy jednostkowe w celu osiągnięcia wysokiego pokrycia testami

* Architektura wspierająca wysokie pokrycie testami

* Rozwarstwienie logiki na Aplikacyjną i Domenową

* Modelowanie logiki przy pomocy Building Blocks z Domain Driven Design

* Powtarzalność testów, wyeliminowanie losowości z testów

* Najlepsze praktyki tworzenia przypadków testowych

 

* Testowanie jednostkowe

* Określanie zakresu jednostki i nazwy testów

* Tworzenie własnych asercji

* Techniki: Mock, Stub, Fake

* Dobór technik do potrzeb – czym się kierować

* Przykłady implementacji w Mockito

* Mockowanie

* Zalety testowania w izolacji

* Nagrywanie zachowania

* Weryfikacja wywołań

* Testability – podatność kodu na testy

* Jak pisać kod, który daje się testować

* Najlepsze praktyki: SOLID

* Wybrane wzorce projektowe, które zwiększają testability: Factory, Strategy, Value Object

* Wprowadzenie do testowania z użyciem narzędzia Spock

* Code smell – „zapachy” nietestowalnego kodu

 

* Tworzenie modularnego kodu

* Techniki Inversion of Control

* Dependency Injection

* Dynamiczne wstrzykiwanie zależności

* Wstrzykiwanie zaślepek na czas testów

* Events

* Separacja i decoupling testowanych modułów

* Luźne wiązanie komponentów z użyciem Event Bus

* Dobre praktyki i użyteczne wzorce projektowe na platformie Android.

* Clean Architecutre – architektura sprzyjająca testowaniu w środowisku Androida

 

* Testowanie w środowisku Andorida

* Wprowadzenie do testowania z użyciem Android Testing Framework

* Zastosowanie architektury umożliwiającej testowanie

* Mockowanie w środowisku Androida

* Narzędzia, pułapki, najlepsze praktyki

* Tworzenie szybkich testów z wykorzystaniem biblioteki Robolectric

* Werbalizacja asercji z użyciem AssertJ oraz rozszerzenia AssertJ – Android

* Testowanie z użyciem biblioteki RoboSpock

* Tworzenie testów funkcjonalnych aplikacji z użyciem Espresso

* Przegląd narzędzi wspomagających testowanie

 

Warsztaty odbędą się w dniach 25-26.08.2016 w Warszawie
Koszt udziału: 1790 zl netto

 

Kontakt:

Lidia Wysocka, tel. 791 288 078

clever-point.pl

Article source: http://di.com.pl/testowanie--clean-architecture-w-srodowisku-androida-warsztaty-dla-developerow-55252

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *