Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

Cyfrowa neofobia hamuje rozwój chmury? Sięgnęło po nią jedynie 7 proc. polskich firm produkcyjnych

Haigh’s Chocolate to rodzinna australijska firma specjalizująca
się w produkcji najwyższej jakości czekolady. Zatrudnia w tej chwili ponad 500
osób i kontroluje nie tylko cały proces produkcji, ale także dystrybucji i
sprzedaży. Nie tylko to wyróżnia Haigh’s Chocolate. To jedna z pierwszych firm
w branży spożywczej, które zdecydowały się na wdrożenie systemu wspierającego
zarządzanie dostarczanego w chmurze obliczeniowej. Choć na tamtejszym rynku
brakowało przykładów implementacji takich rozwiązań i dla firmy ERP w chmurze
był pewnym poligonem doświadczalnym, to dziś producent absolutnie nie żałuje
swojego wyboru – Decyzja o przejściu do
chmury była jedną z najlepszych jakie podjęliśmy. Uwolniła nam mnóstwo zasobów,
dzięki czemu możemy się skoncentrować na rozwijaniu naszych kluczowych
kompetencji – czyli na produkcji i sprzedaży czekolady
– przekonuje Simon
Haigh zarządzający Haigh’s Chocolate. – Dziś
nie zadajemy sobie pytania „czy technologia będzie działać”?, tylko: „jak
produkować najlepszą czekoladę”
– dodaje.

Firm takich jak Haigh’s Chocolate jest coraz więcej. Według
raportu firmy doradczej Panorama Consulting, systemy ERP w chmurze wdrożyło już 27 proc. amerykańskich
przedsiębiorstw, co oznacza 16 proc. wzrost rdr. Nie inaczej jest w Europie. Jak
szacuje IDC, do 2020 r. już co najmniej 45% oprogramowania oraz infrastruktury
informatycznej w europejskich przedsiębiorstwach będzie dostarczane w modelu
chmurowym. Tym samym, w 2020 r. inwestycje w rozwiązania chmurowe będą
stanowiły 20% wydatków na infrastrukturę IT oraz 25% wydatków przeznaczanych na
zakup oprogramowania, usług i sprzętu. Jak na tym tle wygląda Polska?

Strach
hamulcem rozwoju

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego rysują mało
optymistyczny obraz rodzimego rynku. Na korzystanie z usług w chmurze
zdecydowało się zaledwie 8 proc. przedsiębiorstw. Jeśli weźmiemy pod lupę
jedynie sektor przetwórstwa przemysłowego sytuacja, wygląda jeszcze gorzej. Z
cloud computingu zdecydowało się skorzystać tylko 7 proc. firm. Mimo, że za
usługami świadczonymi w chmurze przemawia wiele korzyści, przed korzystaniem z
nich przedsiębiorców powstrzymuje przede wszystkim brak wiedzy (aż 40 proc.
wskazań) oraz strach. Aż 36 proc. polskich firm swoją decyzję o niekorzystaniu
z chmury uzasadnia obawami związanymi z bezpieczeństwem. Podobna liczba
respondentów za przyczynę podała niepewność co do lokalizacji przechowywania
danych, a 31 proc. ankietowanych przedsiębiorstw zwróciło uwagę na wątpliwości
dotyczące kwestii prawnych, jurysdykcji i mechanizmów rozstrzygania sporów.

Poza obawą o dostęp do Internetu i bezpieczeństwo danych, decydentów
przed skorzystaniem z cloud computingu powstrzymuje lęk przed ewentualnymi
konsekwencjami prawnymi. Wynika on z braku stosownych przepisów, które jasno
określiłyby dozwolone praktyki i normy, które powinny być spełnione. To właśnie
dlaczego, tak wiele firm czeka na „early adopterów”. Jak wskazał jeden z szefów
IT reprezentujący instytucję finansową: „Jedyne, czego potrzebujemy to bank, który
pierwszy przeniesie się do chmury i nie zostanie ukarany za to przez
regulatora. Jeśli tak się stanie, uruchomi to lawinę migracji do modelu
usługowego.” W branży produkcyjnej jest podobnie.

Wbrew pozorom,
polski rynek nie różni się pod tym względem od znacznie bardziej rozwiniętych
rynków Ameryki Północnej czy Europy Zachodniej. Wszędzie kwestie bezpieczeństwa,
prywatności oraz regulacji prawnych są istotnym ograniczeniem we wdrażaniu
chmury. Również w przemyśle istnieje potrzeba zagwarantowania 100% dostępności
infrastruktury i aplikacji IT, bo jakiekolwiek przerwy na linii produkcyjnej są
niedopuszczalne i grożą dużymi stratami. To istotne obawy, choć jak pokazuje
doświadczenie, nieuzasadnione..

Dobrym przykładem jest ELHI Polymer Moulding, holenderski dostawca
plastikowych komponentów dla branży motoryzacyjnej, elektronicznej czy
medycznej. Jako jeden z atutów systemu ERP w chmurze firma uznała obniżenie
ryzyka – zarówno finansowego, jak i informatycznego. Nic dziwnego,
doświadczenia pokazują, że wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa często są
wymówką służącą temu, by utrzymywać infrastrukturę IT w modelu tradycyjnym. Okazuje
się, że bardzo często poziom bezpieczeństwa oferowany przez dostawców rozwiązań
cloudowych nie tylko nie odbiega od tego w firmach, ale jest nawet wyższy.

Producenci
zadowoleni z chmury

Przedsiębiorstwa, które podjęły decyzję o wyborze systemu ERP w
modelu usługowym, zwracają uwagę na szereg korzyści wynikających z
implementacji tego rozwiązania. Do najczęściej wymienianych należy szybki czas
udostępnienia aplikacji a także znacząco niższe koszty początkowe w porównaniu
do modelu on premise. Ten pierwszy aspekt był kluczowy dla Plasan Carbon
Composites, amerykańskiej firmy dostarczającej komponenty z włókna węglowego
dla General Motors i Chryslera. Presja z ich strony na jak najszybsze rozpoczęcie
produkcji była na tyle silna, że czas wdrożenia systemu decydował o powodzeniu
projektu. Firma zdecydowała się więc na wybór ERP w chmurze. System QAD Cloud
ERP przy niewielkim poziomie modyfikacji udało się uruchomić w ciągu zaledwie
trzech miesięcy. Byłoby to niemożliwe w przypadku wdrożenia on-premise, gdzie
projekty implementacji trwają po kilkanaście miesięcy a nawet dłużej. – Wiedzieliśmy, że nie chcemy inwestować
pieniędzy, zasobów osobowych i czasu w rozwiązanie on premise. Chmurowy ERP był
dla nas najlepszym rozwiązaniem
– tłumaczy Philip Austin z firmy Plasan.

Solaftowi, jednemu z czołowych producentów filtrów przemysłowych,
którego produkty sprzedawane są w Azji, Australii i obu Amerykach, system w
chmurze pozwolił na zwiększenie efektywności we wszystkich obszarach, ze
szczególnym naciskiem na prognozowanie i planowanie. Stało się tak m.in. dzięki
całodobowemu dostępowi do spójnie opracowanych globalnych danych we wszystkich
strefach czasowych. Optymalizacja gromadzenia i przepływu danych przełożyła się
również na obsługę klienta: wskaźnik DIFOT (delivered-in-full-time) polepszył
się o 10 proc.

W Polsce zaczyna się w tej
chwili wymiana oprogramowania wspierającego zarządzanie, wdrożonego kilka czy
kilkanaście lat temu. Świadomość menedżerów się zmienia więc część klientów
będzie migrowała do chmury, choć daleki jestem od tezy, że za kilka lat
większość firm produkcyjnych będzie korzystała z tego rozwiązania. Model
chmurowy z pewnością jednak warto rozważyć, bo zmniejsza on nie tylko ryzyko
inwestycyjne, ale także likwiduje konieczność opieki nad systemem, tworzenia
kopii zapasowych czy inwestycji w sprzęt. Uwolnienie IT od bieżącego
zarządzania infrastrukturą powoduje, że informatycy mogą więcej czasu
przeznaczyć na weryfikację oczekiwań biznesu i mapowanie ich w narzędziach IT.
Chmura pomaga też uniknąć kosztownych i często niepotrzebnych modyfikacji.

Według danych Panorama Consulting średni koszt wdrożenia aplikacji
wspierającej zarządzanie wyniósł w ubiegłym roku 3,8 miliona dolarów. Choć
oznacza to spadek o ponad 15% w porównaniu do 2014 r., to analitycy wskazują,
że w aż 57 proc. przypadków przekroczono planowany budżet wdrożeniowy. Głównym
powodami były szerszy niż początkowo planowano zakres wdrożenia, problemy
organizacyjne i techniczne i niedoszacowanie liczby konsultantów. Warto też
zwrócić uwagę na liczne modyfikacje systemu ERP. Zdecydowało się na nie aż 90%
badanych firm. Co więcej, w większości przypadków była one znaczące, a w 7
proc. zmieniły system o połowę. Nic więc dziwnego, że tak często przekroczono
budżet.

Zdaniem ekspertów przerabiania systemów ERP należy unikać za
wszelką cenę, ponieważ wydłuża to czas wdrożenia projektów, a koszt takich
działań pochłania często prawie połowę budżetu. Praktyka pokazuje, że takie
operacje nie zawsze są potrzebne. Obowiązuje tutaj zasada: im więcej
oczekiwanych funkcjonalności będzie posiadał system w standardzie, tym mniej
modyfikacji będzie trzeba wprowadzić.

Autorzy: Marcel Płoszczyński z inPuls Media i Piotr Rojek z firmy DSR
dostarczającej rozwiązania IT dla produkcji.

Article source: http://di.com.pl/cyfrowa-neofobia-hamuje-rozwoj-chmury-siegnelo-po-nia-jedynie-7-proc-polskich-firm-produkcyjnych-57011

Przyszłość pod znakiem chmury. Różne branże, jeden kierunek rozwoju

Jak
podaje Gartner, największy wzrost jest zauważalny w segmencie IaaS
(Infrastructure as a Service), w którym infrastruktura informatyczna jest
dostarczana jako w pełni zewnętrzna usługa, zwalniająca przedsiębiorcę z
konieczności pamiętania o licencjach na oprogramowanie, wyposażeniu sieciowym
czy wykonywaniu backupów. Przewiduje się, że w 2017 roku jej udział wzrośnie do
36,8 procent, osiągając 34,6 miliarda
dolarów.

Popularność
chmury jest również zauważalna w modelu SaaS (Software as a Service), który –
zgodnie z prognozami – zyska do 20,1 procent (46,3 miliarda dolarów). Biorąc
pod uwagę rozwój oferty HCM (Human Capital Management) i CRM (Customer
Relationship Management), SaaS jest na dobrej drodze do utrzymania mocnej
pozycji. Rosnący popyt na migrację do chmury i coraz większe zapotrzebowanie na
rozwiązania typu AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things) czy
PaaS (Platform as a Service) będą napędzać ten wzrost.

rozwój usług chmurowych - Senetic

Rynek chmurowy wchodzi w okres
stabilizacji. Oferowana skalowalność, elastyczność i wysoki poziom
innowacyjności, które jeszcze do niedawna były tematem rozważań osób
decyzyjnych w przedsiębiorstwach, powoli stają się standardem. Szacuje się, że
coraz więcej firm z sektora MŚP będzie decydować się już nie tylko na rozwiązania
hybrydowe, łączące tradycyjne serwery z cloudem, ale kompleksową migrację infrastruktury
do chmury. Dzięki modelowi usługowemu zaawansowane oprogramowanie dociera do
firm, które wcześniej nie mogły sobie na to pozwolić. Usługa eliminuje problem
wyposażenia i utrzymania serwerowni oraz zastępuje koszty stałe zmiennymi.

Wzrost
zainteresowania potwierdzają specjaliści z firmy Senetic, którzy na co dzień
zajmują się rozwiązaniami chmurowymi Microsoft – platformą Azure i Office 365,
wykorzystując je także na własnym podwórku (firma sprawnie działa na europejskich
rynkach, posiadając spółki w 11 krajach). Wdrażając je w środowiskach klientów,
każdego dnia obserwują transformację rynku nowoczesnych technologii. Mimo
różnorodności organizacji, branż i potrzeb, zaznaczają, że każdą z nich
wyróżnia wspólny element – zwrot w stronę usług, które systematycznie zyskują
na popularności.

Na gruncie amerykańskim aż 80
procent firm z rankingu Fortune 500 korzysta z platformy Azure. Spadek
zainteresowania klasycznymi serwerami na rzecz IaaS jest zauważalny także w
Polsce. – Przedsiębiorcy zaczynają dojrzewać do inwestycji w przyszłość i coraz
chętniej przesiadają się na Azure. Szukając alternatywy, skupiają się głównie
na opartych na Azure rozwiązaniach backupu danych, Disaster Recovery, maszynach
wirtualnych, bazach danych czy gotowych środowiskach deweloperskich (Java, PHP
i wiele innych). Coraz więcej klientów zwraca się do nas już nie tylko z
pytaniami o usługi chmurowe, ale z decyzją o chęci wdrożenia ich w swoich firmach.
Dzięki doświadczeniu naszych inżynierów i ścisłej współpracy z Microsoft
dobieramy rozwiązania Azure tak, by optymalnie spełniały potrzeby danego
klienta oraz pomagały wyeliminować potrzebę zakupu klasycznego serwera. Coraz
częściej spotykamy się z pozytywnym zaskoczeniem klientów – zarówno w sferze
funkcjonalności, jak i kosztów proponowanych przez nas rozwiązań. To dla nas
dodatkowa motywacja do popularyzowania chmury
– tłumaczy Krystian Mularczyk,
Cloud Solutions Project Manager z firmy Senetic.

Zobacz pełny raport Gartnera.

Article source: http://di.com.pl/przyszlosc-pod-znakiem-chmury-rozne-branze-jeden-kierunek-rozwoju-57194

Nowe dyski dla graczy, robot z nagrodą, telewizor Sony w Europie. Przegląd #sprzęt

  • ADATA wprowadza do swojej oferty kolejne dyski SSD przeznaczone dla graczy. SSX7000 to wewnętrzny nośnik w formacie M.2, oparty o szybki interfejs PCI Express, dla ultrabooków, laptopów i komputerów stacjonarnych. SD700X to półprzewodnikowy model przenośny, zaprojektowany z myślą o użytkownikach konsol Xbox ONE i PS4 (źródło: materiał prasowy ADATA).
  • Pierwsze konsumenckie telewizory OLED z dużym ekranem (8 mln pikseli) z oferty Sony w maju zadebiutują na europejskim rynku. Telewizory OLED BRAVIA A1 wyposażone są m.in w  pierwszy na świecie system dźwięku Acoustic Surface™. Dźwięk o wysokiej jakości emitowany jest wprost z ekranu, dzięki czemu uzyskuje się połączenie obrazu z dźwiękiem oraz wyeliminowanie konwencjonalnych głośników. Nowe telewizory obsługują też materiały HDR oraz są wyposażone w platformę Android™ TV (źródło: materiał prasowy Sony).
  • Marka AstellKern wypuściła nowy model odtwarzacza przenośnego. KANN obsługuje wyjście słuchawkowe 7Vrms oraz wyjście liniowe asymetryczne i symetryczne, co pozwala korzystać z odtwarzacza jako z głównego źródła w zaawansowanych systemach audio. KANN potrafi odtwarzać sygnał 32bit 384kHz bit-to-bit oraz natywnie DSD do 11,2 MHz, oraz umożliwia kontrolę głośności na wyjściu liniowym i bezpośrednie połączenie z serwisami streamingowymi. Wewnętrzna pamięć to 64 GB, poza tym są dwa sloty 256 GB (microSD Card) oraz 512GB (SD Card). Jednogodzinne ładowanie zapewnia 6,5h słuchania (źródło: materiał prasowy MIP).
  •  „Zabawka Roku” to konkurs organizowany przez serwis zabawkowicz.pl, premiujący mądre i bezpieczne zabawki, stymulujące rozwój dzieci. W kategorii „Roboty” tytuł Zabawki Roku otrzymała seria JIMU™ Robot. Należą do niej zestawy, z których można zbudować interaktywne roboty i zaprogramować je. Jury doceniło połączenia zabawki z nieskomplikowaną metodą nauki programowania, dostosowaną do wieku i zaawansowania dziecka (źródło: materiał prasowy ViDiS).

Zapraszam do czytania i komentowania. Znacie nowość wartą zasygnalizowania? Napiszcie do mnie: jr@di24.pl – możliwe, że Wasza informacja trafi do kolejnego przeglądu.

Article source: http://di.com.pl/nowe-dyski-dla-graczy-robot-z-nagroda-telewizor-sony-w-europie-przeglad-sprzet-57153

Skype for Business kontra Amazon Chime. Co wybrać?

Chime jest przeznaczony głównie
do komunikacji biznesowej, jednak sprawdza się także w środowiskach użytkowników
indywidualnych. W funkcjonalnościach jest zbliżony do Skype for Business – pozwala
dzwonić, prowadzić wideokonferencje, współdzielić dokumenty czy wysyłać szybkie
wiadomości. Może być też subskrybowany w ramach różnych planów, dobieranych do
potrzeb organizacji. Obie platformy są dostosowane zarówno do systemu Windows,
jak i MacOS, iOS czy Android. Mają jednak kilka znaczących różnic.

Połączenia

Wykorzystując wyżej
wymienione rozwiązania do komunikacji głosowej, najprawdopodobniej będziecie
zadowoleni zarówno z narzędzia Microsoft, jak i Amazon. Jakość dźwięku jest bez
zarzutu. Podobnie z wideokonferencjami – przejrzyście i na poziomie. Można się
za ich pośrednictwem komunikować z komputerów i urządzeń mobilnych. Na korzyść usługi
Skype for Business przemawia możliwość nagrywania spotkań wideo czy dzielenie
lokalizacji i kontaktów.

rozmowa grupowa

 

Obsługa

Dość trudna kwestia, bo
łatwo o subiektywne podejście, ale mimo przyzwyczajenia do Skype for Business
trzeba przyznać, że twórcy Chime wiedzą, co to intuicyjność. Funkcjonalna
prostota, dzięki której nie ma mowy o wertowaniu przeglądarki (np. w celu
zaplanowania spotkania), świadczy o przemyślanym podejściu.

obsługa chime

Skype for Business nie
zostaje jednak w tyle. Bazuje na utartych, znanych z darmowej wersji
mechanizmach, dzięki którym użytkownik szybko adaptuje się w jego środowisku.

skype dla biznesu

Ceny

Dostępny w ramach podstawowej
subskrypcji usługi Office 365 Business Essentials Skype for Business to wydatek
rzędu 5$ miesięcznie. Plan obejmuje także dostęp
do biznesowej poczty Exchange Online, Office Online, 1 TB na OneDrive for
Business, SharePoint Online czy Yammer. Umożliwia komunikację z 250 osobami
w tym samym czasie, bez względu na to czy mają Skype’a – wystarczy łącze
internetowe i telefon. Podstawowa wersja Chime wiąże się z kosztem 2,5$
miesięcznie, pozwalając na połączenia między dwoma uczestnikami. Rozszerzona
wersja Pro, która daje możliwość prowadzenia rozmów z maksymalnie 100 osobami
jednocześnie, kosztuje już nieco więcej – 15$ miesięcznie. Cena obejmuje także współdzielenie
monitora czy nagrywanie spotkań.

 

Darmowe wersje

Aby przekonać się, która wersja
będzie odpowiednia dla danego użytkownika, warto skorzystać z próbnych wersji.
W przypadku Skype for Business najlepiej pobrać testową wersję Office 365,
która poza komunikatorem obejmuje m.in. aplikacje pakietu Office 2016 i może
być instalowana na 15 urządzeniach. Usługę można bezpłatnie testować przez 30
dni. Amazon Chime Pro jest udostępniany za darmo również na 30 dni, po tym
czasie można przejść na wersję Basic (z sesjami jeden na jeden) lub korzystać z
pełnej wersji odpłatnie.

 

Podsumowanie

Trudno
konkurować z rozwiązaniem posiadającym mocną, ugruntowaną pozycję na rynku,
które poza komunikacją oferuje integrację z wieloma niezbędnymi narzędziami
biznesowymi (m.in. Active Directory czy Outlook). Amazon Chime nie powinien
zagrozić popularności Skype’a, jednak jest interesującą propozycją, pozwalającą
spojrzeć na narzędzia do komunikacji inaczej, na chłodno porównując ich wady i
zalety. To również dobra okazja, aby przypomnieć o tym, ile (i za ile) oferuje
Office 365, w ramach którego Skype for Business jest zintegrowany z innymi
aplikacjami Microsoft (m.in. Outlookiem). Warto pamiętać, że Skype jest
częścią potężnego biznesowego rozwiązania, które w pełni zaspokaja potrzeby
zarówno firm z sektora MŚP, jak i rozbudowanych korporacji. Dzięki
zróżnicowanym planom każdy przedsiębiorca – bez względu na rozmiar organizacji
– może dobrać rozwiązanie skrojone na miarę jego oczekiwań. Najlepiej jednak
indywidualnie wypróbować każde z rozwiązań i samemu podjąć decyzję, w którym
środowisku pracuje się lepiej.

tabela porównanie chime i skype

* Cena obejmuje plan Office 365 Business Essentials, w ramach którego użytkownik otrzymuje także m.in. biznesową pocztę Exchange Online 50 GB, Office Online, 1 TB na OneDrive, SharePoint Online, Yammer i integrację z Active Directory.

 

Autor: Krystian Mularczyk, Cloud Solutions Project Manager z
firmy Senetic

Article source: http://di.com.pl/skype-for-business-kontra-amazon-chime-co-wybrac-57135